Logo_Endeligt-lille

Det er ikke så meget de forandringer der sker, men mere hvordan du tackler dem uden at miste dig selv.

I et samfund under stadig forandring kræver det, at organisationen
forandrer sig, men også at vi individuelt forandrer os. Den enkelte skal derfor lære at takle forandringerne ud fra egne forudsætninger og
potentialer.
IB Personas varemærke er gensidig tillid. Vi kan fungere som katalysator i udvikling af virksomhedens medarbejdere og skabe rum for innovativ
tænkning i virksomheden.